Kontakt

Support

Klagomålssupport

Naturligtvis gör vi allt för att svara på dina supportfrågor, som du kan förvänta oss av oss. Om du fortfarande inte är nöjd, vänligen meddela oss genom:

1) Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett brev till:

Forensic Experts Scandinavia AB
Vasavägen 61 A
SE-582 33 Linköping
Sweden 

2) Vi skickar en bekräftelse via e-post. Behandlingen av klagomålet är ledningens ansvar.

3) Inom två veckor kan du förvänta dig ett svar från oss.