Kontakt

Nyheter & Event

Forensic Experts Scandinavia (FES) värdesätter kunskapsdelning för att främja brottsförebyggande. Det är därför vi vill informera dig om ny eller uppdaterad teknik, trender på säkerhets-, kriminalteknik- eller analysmarknaderna, utvecklingen i den kriminella världen, våra egna och branschrelaterade händelser och mer.