Kontakt

Om Forensic Experts Scandinavia

Corporate Social Responsibility

Att hitta rätt balans mellan människa, planet och vinst, det är vad företagens sociala ansvar betyder för Forensic Experts Scandinavia.

Med vår CSR-politik vill vi:

  • vara medvetna om kostnadsfaktorer för människor och miljö.
  • vara attraktiva för andra organisationer (kunder och leverantörer) att arbeta med.
  • vara attraktiva för (framtida) anställda och förbättra arbetsmotivationen.

CSR-aktiviteterna för Forensic Experts Scandinavia:

  • Sponsra välgörenhetsorganisationer, bl a Willefonden.
  • Sträva efter lokal rekrytering när vi tillsätter lediga platser.
  • Kortare reseavstånd är mindre belastande för miljön.
  • Resor bör helst ske med tåg.
  • Köp av energieffektiv utrustning (belysning, skrivare, servrar, luftkonditioneringsapparater) som stänger av sig själva när de inte används.

Och sist men inte minst...
Bidra till en säkrare värld med de produkter och tjänster som Forensic Experts Scandinavia erbjuder!