Kontakt

Om Forensic Experts Scandinavia

Forensic Experts Scandinavia's historia

Historia
Forensic Experts Scandinavia AB (FES) grundades i slutet av 2017 som en spin-off av Absurd Ideas AB för att arbeta som en återförsäljare av IT-forensiska och säkerhetsprodukter med mervärde i Norden. 2019 förvärvades FES av DataExpert BV, den ledande leverantören inom BeNeLux av produkter inom IT-kriminalteknik, Analys, Cybersäkerhet och mot Cyberkriminalitet.

Distribution och utbildning
Tillsammans med DataExpert tog FES också hand om marknadsföring, försäljning, installation, support och utbildning. Det var ett logiskt steg att också börja göra detta med intressanta produkter från olika marknadsledande företag inom vårt affärsområde. Detta började redan 1992 när DataExpert också blev distributör för i2 (nu IBM) för mjukvarupaketet Analyst's Notebook. Denna produkt är nu ett globalt fenomen hos alla utredningsorganisationer. Två andra i2-produkter, till exempel iBase, lades till under åren efter det. Forensic Experts Scandinavia är nu också själva en affärspartner med IBM för i2-produktsortimentet.

Upptäckt och analys
Nya digitala kriminaltekniska produkter och analysprodukter lades till i portföljen och antalet partners växte snabbt. BlackBag, Magnet Forensics, Amped Software och AccessData (Forensic Toolkit) är exempel på det. Tjänsterna har också utökats med ett utbildningsområde och ett konsultutbud för programvarornas användning och användbarhet.

Säkerhetslösningar
Förutom analys- och kriminaltekniska lösningar fokuserar FES nu också på säkerhetslösningar. Dessa lösningar fokuserar på cybersäkerhet, säkerställa kritisk infrastruktur, datasäkerhet (inklusive molnsäkerhet) och risk & efterlevnad (e-discovery).

Träning och utbildning DiEx
Forensic Experts Scandinavia vill öka sina kunders kunskap om att utföra utredningar och tillhandahålla nödvändig programvara för detta. Som ett resultat av denna ambition har vi inrättat en utbildningsavdelning på DataExpert i Nederländerna. För att kunna erbjuda utbildning inom cyberbrott, Internetutredningar och säkerhetsanalyser förvärvade DataExpert utbildningsorganisationen DiEx 2017.

Oberoende lösningar
På 30 år har DataExpert vuxit till att bli den oberoende kunskaps- och teknikpartnern för alla utrednings- och säkerhetstjänster och kommersiella parter och FES är en integrerad del av detta. Vi översätter behov inom datasäkerhet och kriminaltekniska utredningar till lämpliga lösningar. Vår mångåriga erfarenhet och expertis på marknaden för brottsutredningar och säkerhet hjälper oss med det.