Kontakt

Om Forensic Experts Scandinavia

Uppdrag & Vision

Den digitala komponenten i brottsutredningar har ökat betydligt. Teknik spelar ofta en viktig roll i saker som t ex åtkomst till system för datastöld eller bedrägeri. För att ligga före brottslingarna måste utredningssektorn, bedrägeribekämpningsavdelningarna och säkerhetscentra fortsätta att utveckla sig själva med rätt kunskap och verktyg.

Uppdrag
Forensic Experts Scandinavias uppdrag är att ge råd och stödja sina kunder med rätt kunskap och produkter för att bekämpa (cyber) brottslighet och datasäkerhet. Att ge våra kunder rätt programvara, hårdvara, utbildning, konsultation och support.

Vision
Utredningar av brott och bedrägerier kan lösas med hjälp av specialteknik. Dessutom kan effekten av (cyber) attacker och riskerna för dataläckage reduceras till lägsta möjliga.