Kontakt

Cybersäkerhetslösningar

Cyberhotsunderrättelser

Att aktivt förhindra cyberattacker och därmed begränsa skador blir allt svårare, vanligare och mer komplex. Övervakning och incidentrespons ensamt räcker inte längre. Cyberhotsunderrättelser (Cyber ​​Threat Intelligence, CTI) är ett värdefullt tillägg till din säkerhetsmiljö. CTI fokuserar på insamling, analys och kontextualisering av cyberdata. Genom att få insikt i dina data kan din organisation vidta tidiga åtgärder och utföra proaktiva åtgärder.

I samarbete med FireEye, Chainalysis och Recorded Future ger Forensic Experts sina kunder rätt teknik och kunskap för att omsätta CTI i praktiken. Detta inkluderar övervakning av intern och extern information från till exempel den mörka webben och andra öppna källor. Beväpna dig själv och din organisation med Cyber ​​Threat Intelligence-expertis och hantera cyberhot proaktivt!

Vi pratar gärna med dig om att göra din organisation säkrare med hjälp av Cyber ​​Threat Intelligence. Kontakta oss för mer information.