Kontakt

Cybersäkerhetslösningar

OT Security 

Att säkra specialsystem som Industrial Control Systems (ICS) och Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) är en utmaning.

De specifika uppgifterna som ett ICS / SCADA-system utför är ofta av avgörande betydelse för organisationen där den minsta störningen påverkar miljöns kontinuitet. Tänk på industrimiljöer, men också infrastruktur som åtkomstgrindar, spår, broar och lås.

Att uppdatera dessa system är svårt och utgör en direkt risk för kontinuiteten i affärsverksamheten. Dessa typer av specialiserade system fungerar ofta med föråldrad programvara, vilket resulterar i säkerhetsrisker. Vad händer om din miljö är infekterad med skadlig kod? Hur länge kommer din affärsverksamhet att vara nedstängd?

DataExpert/Forensic Experts Scandinavia har lång erfarenhet av digitala kriminaltekniska produkter och använder denna kunskap för att övervaka och säkra dina ICS/SCADA-miljöer med Cyber ​​Security-lösningar. Vi skapar en "ritning" av den tekniska miljön så att din SOC, när den beter sig annorlunda än normalt, blir medveten om detta direkt och kan svara (på distans) omedelbart. Lösningar som används för detta kommer från leverantörer med många års erfarenhet och beprövad framgång, inklusive Opentext (EnCase) och lösningarna från Cyberbit.

Kontakta oss för att ta reda på mer om vad vi kan göra för dig.