Kontakt

CyberSecuritylösningar

Datasäkerhet (IT)

Forensic Experts Scandinavia/DataExpert närmar sig Cyber ​​Security från sitt 'forensiska DNA'; vi använder tekniker och produkter som har bevisat sitt värde i omfattande utredningar för att snabbt och exakt upptäcka och begränsa risker. Vi använder oss av DataExperts Security Framework för detta. Ramverket är uppbyggt enligt följande:

  • Säkerhetspolicy
  • Säkerhetsmedvetenhet
  • Säkerhets- och riskbedömning
  • Skydd och kontroll

Vi skapar eller optimerar din säkerhetspolicy och realiserar rätt kampanjer för att marknadsföra denna policy inom din organisation för att öka säkerhetsmedvetenheten. Genom att utföra en nollmätning identifieras den aktuella situationen. Med denna upptäcks Data Discovery Assessment blir det synligt var känsliga uppgifter finns i molnet eller på lokalt och vem som kan komma åt dem.

Syftet är att, baserat på tekniskt avancerade lösningar, ge organisationer och anställda en säker känsla och att de som arbetar med känslig information gör det på rätt sätt. På detta sätt uppfyller kunder lagar och förordningar kring datakrav (t.ex. GDPR).