Kontakt

CyberSecuritylösningar

Kampanjer för säkerhetsmedvetenhet

Olika studier om orsaken till dataläckage visar att mänskliga misstag är den största orsaken. Den mänskliga faktorn ses som den svagaste länken. Vi håller inte med om detta. Människor är den starkaste länken, förutsatt att du ger dem rätt kunskap och teknik. Det är därför FES har olika lösningar för att öka säkerhetsmedvetenheten.

Vi erbjuder utbildning i säkerhetsmedvetenhet på olika nivåer och har specifika lösningar som Phishme från Cofense för att göra människor medvetna om vad de ska leta efter med till exempel phishing-post.

Vill du ha mer information om våra säkerhetsmedvetenhetskampanjer? Vänligen kontakta oss.