Kontakt

Amped

Amped Authenticate

Authenticate är ett program för att verifiera och autentisera digitalt fotomaterial.

Med Authenticatr kan du undersöka om ett digitalt foto:

  1. är den oredigerade originalfilen
  2. är en originalfil genererad av en specifik enhet
  3. är resultatet av manipulation med bildredigeringsprogram

I det senare fallet är fotot (normalt) inte tillåtet som bevis i en rättegång.

De flesta produkter och processer är baserade på ett eller flera vetenskapliga verktyg. Authenticate fungerar på grundval av ett stort antal tester, procedurer och rapporter som ger användaren en bättre chans att lyckas i sin utredning med att upptäcka förfalskningar.

Det är inte lätt att skilja ett originalfoto från ett redigerat foto. Över hela världen finns det bara ett fåtal experter som med säkerhet kan avgöra om en digital fil är original eller redigerad. De gör vanligtvis detta baserat på självgjorda verktyg och avancerade vetenskapliga metoder. Eftersom både domstolar och advokater blir alltmer medvetna om hur lätt det är att manipulera ett digitalt foto, efterfrågas denna lilla grupp specialister allt mer. Authenticate är ett bra verktyg för detta.