Kontakt

Digitala Utredningar

Griffeye

Griffeye Analyze är en mångsidig programvaruplattform för utredningar av digitala medier. Plattformen används av brottsbekämpande myndigheter, försvar och nationella säkerhetsorgan över hela världen. Griffeye tillhandahåller brottsbekämpande myndigheter och underrättelsespersoner en möjlighet att hantera den stadigt ökade mängden bild- och videofiler.

Griffeyes Analyze-plattform handlar om att hjälpa dig att få fram resultat. Det handlar inte om de allra kraftfullaste verktygen och djupa funktioner som plattformen kan erbjuda. Denna plattform fokuserar inte på de mest kraftfulla verktygen och djupa funktioner. Istället är det deras mål att se till att du har exakt rätt verktyg och system som passar dina behov, matchar hur du och din organisation arbetar och skalas till de data du tar in.

Nyckelorden är modulärt, utbyggbart och öppet och hjälper dig att arbeta effektivt och effektivt.

Det finns tre olika typer av Griffeye-plattformar, som också är flexibla:

  • Analyze DI Pro: För enskilda utredare i deras dagliga arbete. DI Pro-programvaran gör det enkelt att importera, bearbeta och granska komplex information.
  • Analyze CS-operationer: För gruppinsatser i enskilda fall. CS Operations ger dig och dina kollegor en digital bas av operationer för granskning och analys av material.
  • Analyze CS Enterprise: För organisationer som bedriver pågående utredningar. CS Enterprise tillhandahåller ett dynamiskt arkiv för att bygga intelligens över tid.

Mer information om Griffeye och deras produkter? Vänligen kontakta oss.