Kontakt

Magnet Forensics

Magnet AXIOM

Axiom är en komplett utredningsplattform för digitala utredare baserade på Magnet IEF. Axiom gör det möjligt att undersöka funnna bevis mer omfattande och mer djupgående än vad som tidigare varit möjligt med IEF. Genom att koppla samman fakta och data är det möjligt att få bättre insikt i ett ärende och registrera fynd.

Axiom finns som ett komplett paket eller i separata moduler för Smartphones, PC och Cloud Applications.

Axiom Smartphone
Med hjälp av denna modul kan digitala utredare göra en kopia av informationen på en smartphone, undersöka den och utföra en omfattande analys. Det är också möjligt att analysera datauttag gjorda med olika andra verktyg som UFED, XRY, Oxygen eller Grayshift.

Axiom Computer
Med hjälp av denna modul kan digitala utredare göra en kopia av datordata och analysera viktig information från e-post, chattapplikationer, sociala medier och appar. Axiom använder sig av Artificiell Intelligence för att automatiskt känna igen vissa data.

Axiom Cloud
Med hjälp av denna modul kan digitala utredare göra en kopia av molndata och analysera viktig information från Facebook, Office 365, Google-appar, iCloud och Outlook. Med hjälp av tokens och keychains från mobila enheter kan moln- och sociala mediekonton låsas upp utan behov av lösenord.