Kontakt

Produkter

Analys

Mångfalden, volymen och hastigheten med vilken data och brott utvecklas ökar avsevärt komplexiteten i att bekämpa och förebygga brottslighet. Från att lösa ett fall till att utforma en säkerhetspolicy och utföra taktiska eller strategiska analyser så är tekniken en nödvändig del.

Att utföra omfattande analyser för att upptäcka nya samband, mönster och avvikelser i data, men också att länka olika digitala offline och online datakällor, såsom Dark / DeepWeb och Social Media, är viktiga steg i analysprocessen.

Forensic Experts Scandinavia använder innovativ och beprövad teknik för att ta bort denna komplexitet, ge ny insikt genom avancerad dataanalys och som ett resultat öka uppklarningsprocenten avsevärt.

Mer information? Vänligen kontakta oss.