Kontakt

Produkter

Digitala Utredningar

Bärbara och stationära datorer innehåller enorma mängder information. Utmaningen för digitala utredare är att filtrera relevant data från dessa på ett kriminaltekniskt sunt sätt och kritiskt analysera datat, så att den hämtade informationen sedan kan tjäna som bevismaterial.

Forensic Experts Scandinavia erbjuder olika lösningar för sk Digital Forensics från många kända leverantörer, naturligtvis kan vi även erbjuda tillhörande utbildning för att säkerställa att produkterna används effektivt och på ett forensiskt sunt sätt. Nedan är en översikt över några leverantörer av programvaror för digitala undersökningar.