Kontakt

Kriminalteknisk Hårdvara

MH Service

Med över 20 års erfarenhet är MH Service en av de viktigaste leverantörerna av specialhårdvara för det kriminaltekniska samhället. MH har en egen avdelning för att utveckla och producera hårdvarulösningar.
MH Service erbjuder ett brett utbud av lagrings- och nätverkslösningar. Detta varierar från små enheter som arbetsstationer till mobila laboratorier och tjänster samt kraftfulla Cluster Labs.
MH Service-produkter används av myndigheter, poliser, europeiska och internationella myndigheter, universitet och medelstora till stora företag och institutioner.
Vill du ha mer information om produkterna från MH Service eller andra lösningar? Vänligen kontakta oss.