Kontakt

Kriminalteknisk Hårdvara

Tableau/Opentext

Tableau tillhandahåller kriminalteknisk maskinvara för att skapa kriminaltekniska avbildningar (images) och duplicera dessa avbildningar för flera samtidiga undersökningar. De erbjuder också bryggor för anslutning av olika hårddiskar.


Med den växande mängden data i världen är Tableaus uppgift att hjälpa människor att se och förstå data. Som sådan är produkternas syfte att underlätta analysen av data.


Tableau blev en del av OpenText 2017. Företagets namn OpenText kommer att ersätta Tableau i framtiden.

Vill du ha mer information om Tableau / OpenText och dess produkter? Vänligen kontakta oss.