Kontakt

Mobilforensik

MSAB

MSAB har ett stort antal produkter för extrahering, analys och hantering av data från mobila enheter. Den mest kända är XRY. XRY kopierar, hanterar och analyserar data från mobila enheter på ett exakt sätt. De erbjuder också lösningar för att undersöka molnmiljöer och Internet of Things.

1984 fokuserade företaget på mobilkommunikation och över tid började de fokusera på den kriminaltekniska hanteringen av mobildata. De kriminaltekniska lösningarna för mobila enheter som erbjuds av MSAB fungerar bra och stöder användarens arbetsprocess. Datorns integritet säkerställs genom användning av hashtekniker och processerna för detta är helt spårbara.

MSAB tillhandahåller mjukvarulösningar för olika hårdvaruplattformar:

  • MSAB Office: Det allt-i-ett mobila kriminaltekniska systemet för att undersöka mobila enheter som smartphones och iPads i digitala kriminaltekniska forskningslaboratorier med XRY som huvudprogramvara
  • MSAB Field: En komplett lösning för mobila enheter som används till FN:s fredsbevarande uppdrag och för utredare som utför undersökningar på plats och undersöker mobila enheter.
  • MSAB Kiosk: En nyckelfärdig lösning som snabbt kan extrahera data från mobila enheter enligt ett fast protokoll. Det är en enhet med mjukvarulösningar som är utformade för sk first responders. Kiosken har ett pekskärmsgränssnitt.
  • MSAB Tablet: Mobilvarianten av MSAB Kiosk. Även med surfplattan kan du extrahera data från mobila enheter enligt ett fast protokoll.

Vill du ha mer information om MSAB och dess produkter? Vänligen kontakta oss.