Kontakt

Molnforensik

Magnet Forensics

Magnet Forensics erbjuder lösningar för nästan alla digitala undersökningar. Den ursprungliga principen var att konstruera ett verktyg som enkelt kunde göra kommunikation på Internet transparent. Speciellt analysen av appdata är unik. Men detta kanadensiska företag erbjuder nu verktyg för utredning av datorer, smartphones, molndata och för Triage och Case Management.

Syftet med lösningarna från Magnet Forensics var och är fortfarande att hjälpa utredningsteam att hitta bevis och i slutändan naturligtvis avslöja sanningen. Magnet Forensics tillämpar moderna tekniker för detta, som artificiell intelligens och modern datavisualisering för att stödja utredningsteam i att hitta rätt bevis och hjälpa till att förstå historien bakom uppgifterna.

Vill du ha mer information om produkterna från Magnet Forensics eller andra lösningar? Vänligen kontakta oss.