Kontakt

Molnforensik

MSAB

MSAB har en produkt för extrahering, analys och hantering av molndata. Produkten heter XRY Cloud. XRY kopierar, återställer och analyserar data från molnet på ett exakt sätt. De erbjuder också lösningar för att undersöka molnmiljöer och Internet of Things.

1984 fokuserade företaget på mobilkommunikation, över tid började de fokusera på den kriminaltekniska återhämtningen av mobildata. De mobila kriminaltekniska lösningarna som erbjuds av MSAB fungerar bra och stöder användarens arbetsprocess. Datorns integritet säkerställs genom användning av hashtekniker. Processerna för detta är helt spårbara.

MSAB tillhandahåller ovannämnda mjukvarulösningar för olika hårdvaruplattformar:

  • MSAB Office: Det allt-i-ett kriminaltekniska systemet för utredning av mobila enheter som smartphones och iPads i digitala kriminaltekniska forskningslaboratorier med XRY som huvudprogramvara
  • MSAB Field: En komplett lösning för mobila enheter som används i samband med t ex FN:s fredsbevarande uppdrag och för utredare som utför undersökningar på plats och undersöker mobila enheter.
  • MSAB Kiosk: En nyckelfärdig lösning som snabbt kan extrahera data från mobila enheter enligt ett fast protokoll. Det är en enhet med mjukvarulösningar som är utformade för sk first responders. Kiosk har ett pekskärmsgränssnitt.
  • MSAB Tablet: Mobilvarianten av MSAB Kiosk. Även med en surfplatta kan du extrahera data från mobila enheter enligt ett fast protokoll.