Kontakt

Tjänster

Innan man väljer en specifik produkt, kommer Forensic Experts vanligtvis först att diskutera med sina kunder för att identifiera och testa den mest lämpliga produkten. Denna tjänst är en del av konsulttjänsten för Forensic Experts.

När du har valt rätt produkt och installerat den med kunden kan det hända att kunden får problem eller har frågor om hur den fungerar. I sådana fall kan supportavdelningen nås via telefon och på plats för frågor

Slutligen är den tredje tjänsten från Forensic Experts utredningsdelen. Det är här som anställda i Forensic Experts hjälper kunder med en utredning.

En mer detaljerad förklaring av dessa tre tjänster finns nedan.