Kontakt

Tjänster

Utredningar

Forensic Experts erbjuder inte bara kriminaltekniska lösningar till myndigheter och näringslivet utan använder dem också själva via en särskild utredningsavdelning. För vilken bättre plats att genomföra digitala utredningar finns det än hos företaget som har alla lösningar internt?

Vi genomför aktivt kriminaltekniska utredningar för företag och myndigheter i syfte att genomföra utredningarna som är i utforskningsfasen (från vilka brottmål kan uppstå) eller som (inte längre) omfattas av straffrätt. Allt detta i enlighet med ISO17025-standarden, som är vanlig hos kriminaltekniska laboratorier. Detta innebär bland annat att en "beviskedja" upprätthålls och att den hårdvara och mjukvara som används är baserad på kriminalteknik. Dessutom är den utvalda gruppen medarbetare som utför dessa utredningar utbildad och erfaren med de produkter de tillämpar för att utföra utredningen på bästa och mest fullständiga sätt.

Vi informerar gärna mer om möjligheterna!