Kontakt

Utbildning

Forensic Experts Scandinavia (FES) är experter inom teknologi för analys & visualisering och digitala utredningar, vi erbjuder vår kunder olika specialistutbildningar.

Vi erbjuder inte bara produktutbildningar utan även utbildningar inom cybercrime, cybersäkerhet och OSINT. Anpassade utbildningar och utbildningar på arbetsplatsen är också möjligt.