Kontakt

Utbildning

Cybersäkerhet

Den digitala världen utvecklas snabbt. Denna utveckling ger nya möjligheter, men också nya hot. Cyberbrottslingar, inklusive hackare, behöver tyvärr mindre och mindre teknisk kunskap för att skada ett land, företag eller person online. Därför blir det allt viktigare att skydda data mot cyberbrottslingar genom cybersäkerhet.

Under våra utbildningssessioner i Cyber Security blir deltagarna mer medvetna om möjligheterna och farorna med cyberbrott. Efter avslutad utbildning kan deltagarna bättre känna igen cyberhot och vidta lämpliga åtgärder. Chansen att deltagarna blir offer kan minskas avsevärt genom denna utbildning.