Kontakt

Utbildning

Finansiell Ekonomisk brottslighet (Financial Economic Crime - FEC)

Ekobrottslighet finns i många former, inklusive penningtvätt, olika former av bedrägerier och olagligt spel. Brottet upptäcks ofta med hjälp av transaktionsövervakning (AML), utredningar av CDD-analytiker hos banker och/eller av FIOD, Skatte- och tullmyndigheter och polis. Olika former av subversion innebär också ofta ett ekonomiskt spår. Det är viktigt att identifiera denna typ av brott tidigt och att undersöka dem ordentligt.

Forensic Experts erbjuder olika utbildningar för att stödja utredare inom detta område.