Kontakt

Utbildning

OSINT

Internet innehåller en ofattbar mängd data. Dessa uppgifter kan ha mervärde vid utredningar. Genom att använda Open Source Intelligence (OSINT) kan utredare hämta data som är viktiga för utredningen. Den kan till exempel användas för att kartlägga sociala nätverk, samla in och analysera nyhetsmeddelanden och ge information från forumpublikationer. Under OSINT-utbildningarna får utredare rätt kompetens för att samla in och tolka data från det offentliga Internet. Vilken information är sann, vilken information är tillförlitlig och hur kan de hittade resultaten registreras korrekt? Alla dessa frågor besvaras under utbildningen.