Kontakt

Telekomanalys

IBM

IBM är världens största informationsteknologiföretag. IBM strävar efter att tillhandahålla de bästa IT-lösningarna till myndigheter, telekomföretag, finansiella tjänsteleverantörer, logistikföretag, industrier etc.

Inom IBM Security-avdelningen arbetar IBM också med säkerhet. De erbjuder integrerade system för analys och övervakning av händelser i realtid. Under IBM i2-serien tillhandahåller de industriledande analysprodukter för att spara, kopiera och analysera data. Produkterna som tillhör denna serie är: IBM i2 Analyst's Notebook, IBM i2 iBase och IBM i2 E.I.A.

Vill du ha mer information om IBM och dess produkter? Vänligen kontakta oss.