Kontakt

Produkter

Molnforensik

Molnforensik (Cloud Forensics) avser insamling av kriminaltekniska data från en molninfrastruktur. Med den ökande användningen av molnlösningar blir insamling av data från en lokal miljö mindre och mindre tillräcklig. Datainsamling från fysisk utrustning ger inte alltid tillgång till informationen i molnet. De lagliga riktlinjerna för molnanalys skiljer sig åt mellan länder. Men en sak är klar: behovet av detta ökar.

Forensic Experts Scandinavia erbjuder olika lösningar för molnforensik från kända leverantörer, som naturligtvis inkluderar tillhörande utbildning för att vägleda processen på ett kriminaltekniska sätt. Nedan visas en översikt över leverantörerna av Cloud Forensics-programvara.