Kontakt

Produkter

Kriminalteknisk hårdvara

Forensic Expetrs Scandinavia erbjuder ett antal hårdvarulösningar för kriminaltekniska undersökningar som kan användas både i fältet och i labbet. Dessa är ofta bärbara enheter, vilket gör dem lättare att använda. Speciellt i situationer där viktiga data kan gå förlorade om åtgärder inte vidtas snabbt är bra hårdvara av avgörande betydelse. Nedan finns en översikt över leverantörerna av kriminalteknisk hårdvara.