Kontakt

Cybersäkerhetslösningar

Incidentrespons

Med ökande hot mot internetbrott kan din IT-miljö oväntat stoppas. Som ett resultat kan din organisation inte längre utföra sitt arbete. Vilka åtgärder och resurser har du för att begränsa skador och garantera kontinuitet i en sådan situation?

Cyberbrottshot inkluderar dataläckage, ransomware-attacker och andra digitala incidenter. När en incident inträffar är ett snabbt och effektivt svar (Incident Response) avgörande. Forensic Experts Scandinavia erbjuder olika Incident Response-tjänster i samarbete med FireEye. Dessutom erbjuder vi lösningar som gör att din organisation kan svara på incidenter själva. För detta arbetar vi tillsammans med OpenText, FireEye och Magnet Forensics.

För mer information om våra Incident Response-tjänster, vänligen kontakta oss.