Kontakt

Magnet Forensics

Magnet Atlas

Magnet Atlas är en ärendehanteringslösning utformad för att bättre hantera och organisera ärendeinformationen. Speciellt när det gäller komplexa fall med massor av bevis, är detta viktigt. Den så kallade chain of custody (hur, var, när och av vem som har behandlat olika bevis) är viktigt i en utredning, och Atlas kan ge ett viktigt bidrag till detta.