Kontakt

Produkter

(O)strukturerad dataanalys

Mer och mer rådata som används för att bekämpa brottslighet är ostrukturerad. Under de senaste åren har antalet format och datastrukturer som kan analyseras ökat kraftigt. Bristen på en enda standardstruktur och de många olika formaten gör processen svårare. Det blir allt svårare att skapa bevis i tid med traditionell teknik.

För att minska komplexiteten och lägga till relevant information i ett pågående fall eller strategisk utredning rekommenderar Forensic Experts Scandinavia ett antal innovativa tekniker. Analytiker kan använda dessa för att lägga till en enda struktur i de många formaten av semistrukturerade och ostrukturerade data. Det är också möjligt att analysera data baserat på sammanhang och känsla.