Kontakt

Produkter

OSINT Analytics 

De offentliga onlinekällorna har mycket att erbjuda när det gäller information som utredare och analytiker behöver för att bättre bekämpa brott. Värdet på OSINT-data underskattas fortfarande. Trots att offentliga källor i allt högre grad ansvarar för genombrott i lösningen av ärenden. OSINT tillhandahåller extra bilder, videor, ljudklipp och skrivna texter som kan ha mervärde för utredningen. Effektiv behandling och analys av OSINT har en direkt inverkan på att effektivt bekämpa brottslighet, upprätthålla allmän ordning och säkerställa nationell säkerhet.

Upptäck våra lösningar och expertis som bevisats göra dig exponentiellt mer effektiv när du samlar in, bearbetar och skapar avgörande underrättelser. Månader av arbete kan minskas till bara några dagar, varigenom fullständigheten och noggrannheten hos data, inklusive befintliga metadata som SHA MD5-hascher, ökar avsevärt.