Kontakt

Mobilforensik

Magnet Forensics 

Magnet Forensics tillhandahåller lösningar för nästan alla digitala undersökningar. Detta kanadensiska företag erbjuder nu verktyg för utredning av datorer, smartphones, molndata och för Triage och Case Management.

Syftet med lösningarna från Magnet Forensics var och är fortfarande att hjälpa utredningsteam att hitta bevis och i slutändan naturligtvis avslöja sanningen. Magnet Forensics tillämpar moderna tekniker för detta, bland annat artificiell intelligens och modern datavisualisering för att stödja utredningsteam i att hitta rätt bevis och hjälpa till att förstå historien bakom datat.

Vill du ha mer information om produkterna från Magnet Forensics eller andra lösningar? Vänligen kontakta oss.