Kontakt

Utbildning

Digitala Utredningar (Digital Forensics)

I Forensic Experts Scandinavias utbildningar om Digitala Utredningar kommer du att få insikt och kunskap att effektivt använda olika teknologier för utredningar av data i mobila enheter, datorer och moln.